ChargePanel: Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

den 9 december 2021 kl. 08.15 Idag, den 9 december 2021, inleds handeln i ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. ChargePanels aktie har ISIN-kod SE0017083835 och handlas under kortnamnet CHARGE. ChargePanel genomförde under november 2021 en övertecknad nyemission som tillförde Bolaget en bruttoemissionslikvid om cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Jan … Read more

ChargePanel har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

6 december 2021 kl. 13.00 ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 9 december 2021. Handel av aktier i ChargePanel kommer inledas torsdagen den 9 december 2021 under … Read more

ChargePanels erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 9 december

den 1 december 2021 09.00 ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för att teckna aktier i ChargePanel har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier[1], tecknades cirka 12,5 gånger. Sett … Read more