ChargePanels expansion i Europa fortsätter med EVPoint Ltd Malta

Stockholm den 10 mars 2023 ChargePanel AB (publ) och EVPoint Ltd – nedan kallat Bolaget) ingår samarbete för laddning av elfordon på Malta. Bolaget har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bolaget avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon på Malta. Bolaget planerar att ansluta både AC- och … Read more

Nytt strategiskt samarbetsavtal mellan ChargePanel och Easypark

Stockholm den 3 februari 2023 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Easypark AB (Easypark) kan idag meddela att de ingått ett tekniskt samarbete för laddning av elfordon i fem länder (Sverige, Norge, Finland, Danmark och Slovenien). ChargePanel erbjuder en white label SaaS-plattform med målet att göra det enklare för företag att driva och hantera laddningsnätverk för … Read more

Pair satsar på elbilsladdning med hjälp av ChargePanels plattform

Stockholm den 21 december 2022 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och P-Air AB (Pair) kan idag meddela ett samarbete för laddning av elfordon i Sverige med ambitionen att även växa till fler länder i Europa. Pair har idag tecknat ett avtal med ChargePanels prenumerationstjänst. Inledningsvis kommer Pair att ansluta ca 400 laddpunkter under första kvartalet 2023 … Read more

ChargePanel AB (publ) fortsätter expandera på den brittiska marknaden

Stockholm den 5 oktober 2022 ChargePanel AB (publ) (”Bolaget”) och Bumblebee EV Limited (”Bumblebee”) kan idag meddela att ett samarbete för laddning av elfordon på den brittiska marknaden har ingåtts, avseende initialt cirka 200 laddpunkter, med en avsikt om omgående implementering. Bumblebee har idag ett befintligt nätverk av laddstationer med nästan 4 500 installerade laddpunkter. … Read more

ChargePanel AB (publ) ökar sina repetitiva intäkter

Stockholm den 5 september 2022 De repetitiva intäkterna har ökat från januari (cirka 70 tkr) till juli (cirka 200 tkr) med cirka 186 procent hittills i år. ”Det är glädjande att se att vi har en linjär utveckling av våra återkommande intäkter. Detta säkerställer bolagets växande finansiella status.”, säger Jan Berggren, VD ChargePanel AB (publ) … Read more

ChargePanel AB (publ) etablerar sig på den marockanska marknaden

Stockholm den 24 augusti 2022 ChargePanel AB (publ) och Africa E-Mobility Solutions SARL AU (nedan kallat Africa E-Mobility Solutions) ingår samarbete för laddning av elfordon på den marockanska marknaden. Africa E-Mobility Solutions, har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Africa E-Mobility Solutions avser att använda ChargePanels SaaS-plattform för att etablera laddinfrastruktur i Marocko … Read more

ChargePanel AB (publ) fortsätter expandera i Afrika

Stockholm den 22 juni 2022 ChargePanel AB (publ) och M.S Electronic Vehicles System Limited (nedan kallat Electronic Vehicles System) ingår samarbete för laddning av elfordon i Uganda. Electronic Vehicles System har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Electronic Vehicles System kommer med deras varumärke First Charge Uganda, att verka både som CPO (1) … Read more

ChargePanel AB (publ) fortsätter sin expansion på den europeiska marknaden

Stockholm den 15 juni 2022 ChargePanel AB (publ) och Smart Balance (Frozen Stuff SRL) (nedan kallat Smart Balance) ingår samarbete för laddning av elfordon på den rumänska marknaden. Smart Balance, varumärkesnamnet för bolagets elfordonslösningar, har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Smart Balance avser att använda ChargePanels SaaS-plattform för att möjliggöra utbyggnad och … Read more

Linda Viktorin tillträder som IR- och Marknadschef på ChargePanel AB

ChargePanel AB stärker bolaget genom att rekrytera Linda Viktorin till rollen som IR- och Marknadschef med start i början av sommaren. Linda har många års erfarenhet av liknande roller inom olika branscher med en ekonomie licentiatexamen inom industriell marknadsföring i bakgrunden. Hon kommer närmast från LeasePlan Sverige, där hon i rollen som Marknadschef haft ett … Read more

ChargePanel AB (publ) välkomnar Transtema Network Services AB

Stockholm den 1 April 2022 ChargePanel AB och Transtema Network Services AB – (nedan kallat Bolaget) ingår samarbete för laddning av elfordon på den svenska marknaden. Bolaget har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bolaget avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon i Sverige. Bolaget planerar att ansluta … Read more