KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHARGEPANEL AB

Aktieägarna i ChargePanel AB, org.nr 556963-3182 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2022, • … Read more

Linda Viktorin tillträder som IR- och Marknadschef på ChargePanel AB

ChargePanel AB stärker bolaget genom att rekrytera Linda Viktorin till rollen som IR- och Marknadschef med start i början av sommaren. Linda har många års erfarenhet av liknande roller inom olika branscher med en ekonomie licentiatexamen inom industriell marknadsföring i bakgrunden. Hon kommer närmast från LeasePlan Sverige, där hon i rollen som Marknadschef haft ett … Read more

ChargePanel AB (publ) välkomnar Transtema Network Services AB

Stockholm den 1 April 2022 ChargePanel AB och Transtema Network Services AB – (nedan kallat Bolaget) ingår samarbete för laddning av elfordon på den svenska marknaden. Bolaget har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bolaget avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon i Sverige. Bolaget planerar att ansluta … Read more

ChargePanel AB välkomnar Motum Electrica AB

Stockholm den 31 mars 2022 ChargePanel AB och Motum Electrica AB ingår samarbete för laddning av elfordon på den europeiska marknaden. ChargePanel har idag tecknat avtal med laddoperatören Motum Electrica för prenumerationstjänsten Enterprise. Motum Electrica avser att använda ChargePanels SaaS-plattform för enkelt operera och förvalta sin laddinfrastruktur för elfordon i Europa med start i Sverige … Read more

ChargePanel AB (publ) välkomnar Sun4Energy Group AB (publ)

ChargePanel AB (publ)("ChargePanel”) och Sun4Energy Group AB (publ) (”Bolaget”) ingår samarbete för laddning av elfordon på den svenska marknaden. Bolaget har idag tecknat tillsvidareavtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bolaget avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon i Sverige. Bolaget planerar att ansluta både AC- och DC-laddningsstationer och uppskattar att … Read more

ChargePanel AB (publ) lanserar e-Roaming

Som tidigare kommunicerats så ska ChargePanel, nedan kallat ”Bolaget”, under första kvartalet lansera en e-Roaming tjänst till sina kunder. Bolagets e-Roaming tjänst möjliggör för bolagets White Label kunder (nedan kallat WL) att erbjuda publik laddning för sina slutkunder, dvs. elbilsförarna. I uppstartsskedet finns det ca 20 000 laddpunkter inom Europa och Sverige uppkopplade till tjänsten … Read more

ChargePanel AB (publ) lanserar EV Fleet Management till sina företagskunder

ChargePanel AB (publ), nedan kallat ”Bolaget”, har under 2021 erbjudit EV Fleet Management (nedan kallat ”Tjänsten”) till en av sina WL kunder och utvecklat ”Tjänsten” under året. Med den senaste uppdateringen är ”Bolaget” nu redo att gå ut brett till marknaden. Idag finns två av de största Leasingbolagen i Sverige anslutna och ”Bolaget” är i … Read more

ChargePanel välkomnar Opibus, en ledande aktör inom hållbar mobilitet i Afrika

ChargePanel och Opibus ingår samarbete för laddning av elfordon i Afrika. Opibus, ett ledande utvecklingsföretag i Afrika inom elektriska fordon med huvudkontor i Nairobi, Kenya, har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Opibus avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av sitt laddningsnätverk för elfordon i Kenya med inledande expansion i Östafrika. … Read more

ChargePanel offentliggör informationsmemorandum i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i ChargePanel AB (publ) (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och att i anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 29 juni 2021, erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för … Read more