ChargePanels expansion i Europa fortsätter med EVPoint Ltd Malta

Stockholm den 10 mars 2023 ChargePanel AB (publ) och EVPoint Ltd – nedan kallat Bolaget) ingår samarbete för laddning av elfordon på Malta. Bolaget har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bolaget avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon på Malta. Bolaget planerar att ansluta både AC- och … Read more

ChargePanel AB (publ) utser ny CFO

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" och "Bolaget") utser Athena Nicolaides till Bolagets CFO då Bolagets nuvarande CFO Sonja Thorngren avslutar sin tjänst den 3:e februari 2023. ChargePanel har idag tecknat avtal med Athena Nicolaides som blir Bolagets CFO. Athena är auktoriserad redovisningskonsult hos FAR och kommer med mer än 30 års erfarenhet av koncernredovisning, företagsrådgivning och … Read more

Nytt strategiskt samarbetsavtal mellan ChargePanel och Easypark

Stockholm den 3 februari 2023 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Easypark AB (Easypark) kan idag meddela att de ingått ett tekniskt samarbete för laddning av elfordon i fem länder (Sverige, Norge, Finland, Danmark och Slovenien). ChargePanel erbjuder en white label SaaS-plattform med målet att göra det enklare för företag att driva och hantera laddningsnätverk för … Read more

Kommuniké från årsstämma i ChargePanel AB den 24 maj 2022

Årsstämma i ChargePanel AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan. Fastställande … Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHARGEPANEL AB

Aktieägarna i ChargePanel AB, org.nr 556963-3182 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2022, • … Read more