Aktien

Aktierna i ChargePanel AB har utgetts i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inga aktier av annat aktieslag finns utgivna. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma.

Enligt ChargePanels bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, fördelat på lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Innan erbjudandet uppgår aktiekapitalet till 510 249 SEK, fördelat på 12 049 858 aktier.

Handelsinformation

Kortnamn för aktien: CHARGE
ISIN-kod för aktien: SE0017083835

Certified Adviser

Eminova Fondkommission
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm

Email: [email protected]
Telefonnummer: 08 684 211 10