Bolagsstämma 2022

Kallelse

ChargePanel AB kallar till årsstämma 24 maj 2022.

Kallelse till årsstämma Ladda ner

Bolagsordning

Föreslagen bolagsordning Ladda ner

Fullmakt & Poströsning

Fullmaktsformulär Ladda ner

Poströstningsformulär Ladda ner