Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021 Februari 23, 2022
Delårsrapport Q4 2021 Mars 3, 2022
Årsredovisning 2021 Maj 10, 2022
Årsstämma 2022 Maj 24, 2022
Delårsrapport Q1 2022 Maj 19, 2022
Delårsrapport Q2 2022 Augusti 24, 2022
Delårsrapport Q3 2022 November 21, 2022