Pressmeddelanden

2022

Viktiga händelser under första kvartalet I februari tecknades årets första samarbetsavtal med Sun4Energy Group AB (publ) och i mars...
Årsredovisning 2021 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://www.chargepanel.com/sv/ir/finansiella-rapporter/...
Aktieägarna i ChargePanel AB, org.nr 556963-3182 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022 kl. 10.00 i...
ChargePanel AB stärker bolaget genom att rekrytera Linda Viktorin till rollen som IR- och Marknadschef med start i början av sommaren. Linda...
Stockholm den 1 April 2022 ChargePanel AB och Transtema Network Services AB – (nedan kallat Bolaget) ingår samarbete för laddning av elfordon...
Stockholm den 31 mars 2022 ChargePanel AB och Motum Electrica AB ingår samarbete för laddning av elfordon på den europeiska marknaden...
ChargePanel AB (publ)("ChargePanel”) och Sun4Energy Group AB (publ) (”Bolaget”) ingår samarbete för laddning av elfordon...
Perioden oktober - december (kvartal 4) 2021 Perioden januari - december (helår) 2021 ChargePanel AB (publ) har haft ett mycket händelserikt...
Som tidigare kommunicerats så ska ChargePanel, nedan kallat ”Bolaget”, under första kvartalet lansera en e-Roaming tjänst till...
ChargePanel AB (publ), nedan kallat ”Bolaget”, har under 2021 erbjudit EV Fleet Management (nedan kallat ”Tjänsten”) till...